Ruimtekabinet

Ruimtekabinet is een vooruitstrevende bouwonderneming met een vernieuwende aanpak. Ruimtekabinet is een jonge bouwonderneming met een vernieuwende en verfrissende aanpak. Wij bieden onze klanten een totaalconcept van ontwerp én realisatie van onder architectuur gebouwde woningen. Voor onze klanten betekent dit, dat zij al vanaf de eerste schets tot en met het overhandigen van de sleutels zekerheid hebben over kosten, bouwtijd en over de opleverdatum.

Naast onze stijlvolle, duurzame en energiezuinige woningen, onderscheiden wij ons met persoonlijke en hoogwaardige service. We vinden het belangrijk dat onze klanten zich tijdens het hele traject op hun gemak voelen. Het bouwen van een eigen woning bouwen is bijzonder maar kan kan soms ook spannend en intensief zijn. Daarom betrekken wij onze klanten intensief bij het proces en bij de keuzes die wij maken. Onze missie is geslaagd als onze klanten het bouwproces met plezier beleven en daar achteraf fijne herinneringen aan overhouden.

Wij gaan bewust om met onze aarde en willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor onze klanten en hun omwonenden. Daarom voldoen al onze woningen voldoen aan de allerhoogste isolatienormen en energieprestatie-eisen en gebruiken we duurzame en circulaire bouwmaterialen. Op onze bouwplaatsen voorkomen we het gebruik niet-afbreekbare verpakkingsmaterialen én zorgen we ervoor dat ons bouwafval niet in de omgeving terechtkomt. Zo zorgen we ervoor dat niet alleen onze klanten, maar alle gebruikers van de nabije leefomgeving, profiteren van onze werkwijze.

Ontstaan uit overtuiging

Ruimtekabinet is opgericht vanuit de overtuiging klanten beter worden geholpen wanneer het ontwerp, de coördinatie én het realisatieproces goed op elkaar zijn afgestemd. In de traditionele, meest voorkomende, samenwerkingssituatie is er echter sprake van een situatie waarbij klanten te maken hebben met meerdere partijen en hun veelal tegengestelde belangen. Nog maar al te vaak resulteert dit in een situatie waarbij fouten gemaakt worden als gevolg van onduidelijke taken en verantwoordelijkheden, miscommunicatie, onwil en onbegrip. Uiteindelijk ondervindt iedere partij hier de hinder van, maar is het de klant die de rekening betaalt. Wij zijn er van overtuigd dat wij door samenbrengen van de verschillende disciplines en competenties, beter in staat zijn hoogwaardige kwaliteit te leveren op het gebied van uitvoeringskwaliteit én op het gebied van klantbeleving.